Košarkaški savez Bosne i Hercegovine uložio je žalbu na prvostepenu presudu Općinskog suda u Sarajevu na osnovu koje će bivšem generalnom sekretaru Harunu Mahmutoviću morati isplatiti stotine hiljada KM. Savez u saopćenju za javnost navodi da je preduzeo Zakonom propisane procedure, te podnio žalbeni zahtjev (sa prijedlogom da se žalba sa cijelim spisom dostavi drugostepenom sudu, […]